Deniz Ticaret Enstitüsü AR-GE İlkesi; uluslararası standartlarda araştırma ve enformasyon faaliyetleri ile denizcilik piyasalarına aktif bilgi paylaşımları sağlanması, Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde AR-GE faaliyetleri ile denizcilik piyasalarına karar alma verileri sunmak,

Deniz Ticaret Enstitüsü' nün AR-GE Vizyonu; Türkiye’de ve uluslararası denizcilik piyasalarında tanınır ve güvenilir araştırma kurumu olmaktır.


ReferanslarReferanslar