Deniz Ticaret Enstitüsü 2016 yılı eğitim döneminden itibaren online kütüphane ile Türkiye'deki ve Dünya'daki denizcilik ve ilgili tüm alanlarında kitap, ders notu ve hertürlü kaynağı sunmaya başlamıştır. Geliştirilebilir bir kaynak bankası olması hedeflenen online kütüphanede halihazırda 100gb aşkın kaynak barındırmaktadır. Şu hali ile Türkiyedeki en geniş online kütüphane olmasının yanı sıra her hafta yapılacak olan güncellemeler ile genişleme devam edecek, katılımcıların nitelikli kaynak ve doküman ihtiyacını karşılayacaktır.

Online Kütüphaneye, DTE katılımcılarına mahsustur. DTE web sayfası, Öğrenci İşleri bölümünden, http://www.denizticaretenstitusu.com/OgrenciGirisi.aspx kısmına girerek, katılımcı mail ve şifresi ile ziyaret edilebilir.


ReferanslarReferanslar