Madde 1

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, www.denizticaretenstitusu.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

Madde 2

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Madde 3

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ web sitesi alt yapısı 256 Bit (RC4, AES) ve 1024 Bit (RSA) şifreleme ile korunmaktadır. DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, www.denizticaretenstitusu.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ’nün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 4

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, kullanıcılara ve kullanıcıların www.denizticaretenstitusu.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.


Madde 5

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.denizticaretenstitusu.com sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ tarafından değişiklik yapılan Gizlilik Politikası hükümleri, www.denizticaretenstitusu.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.


DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ aynı alan adı üzerinden farklı ülke / bölge / alan kodlarıyla ve tüm siteleri üzerinde aynı politikalar ve kurallarla ortak yayın yapmaktadır.